К О Н К У Р С за реализацију програма “Развој културе на сјеверу” у 2021. годин

Објави Сатиргора

Министарство културе Црне Горе, у складу са чл. 68 и чл. 70 ст. 1 Закона о култури („Сл.лист Црне Горе“, бр. 49/08, 16/11 и 38/12) објављује
 
К О Н К У Р С
за реализацију програма “Развој културе на сјеверу” у 2021. години
 
 
Министарство културе суфинансираће у 2021. години, у оквиру програма “Развој културе на сјеверу”:
 
1) нове пројекте и програме од значаја за остваривање јавног интереса у култури у општинама са сјевера Црне Горе (Андријевица, Беране, Бијело Поље, Гусиње, Колашин, Мојковац, Петњица, Плав, Плужине, Пљевља, Рожаје, Шавник и Жабљак);
 
2) програме и пројекте из других црногорских општина који ће бити реализовани на сјеверу, на основу споразума о сарадњи и размјени програма.
 
Право учешћа на конкурсу имају физичка и правна лица која имају пребивалиште у Црној Гори, односно која су у Црној Гори регистрована за обављање дјелатности културе.
Физичка лица могу конкурисати са пројектима које самостално реализују као своје ауторско дјело.
 
Право учешћа немају:
– невладине организације,
– јавне установе и други субјекти чији се рад финансира из буџета Црне Горе, средствима планираним за културу.
 
Пријаве на конкурс вредноваће стручна Комисија, према критеријумима утврђеним чланом 73 Закона о култури, а приликом избора пројеката и програма за суфинансирање предност ће имати пројекти и програми којима се доприноси и подстиче равномјеран развој културе и дисперзија програма и пројеката на цијелој територији Црне Горе, као и:
– сарадња и партнерство у реализацији програма и пројеката,
– размјена програма међу институцијама културе,
– заштита и промоција разноликости културних израза,
– презентација изворних и традиционалних културних и етно-културних особености,
– развој аматерског културно-умјетничког стваралаштва,
– едукација у култури,
– развој културног и умјетничког стваралаштва лица са инвалидитетом,
– стваралаштво дјеце и младих,
– обезбијеђеност других извора финансирања.
 
Пројекти и програми ће се суфинансирати највише до 50% износа укупних средстава потребних за њихову реализацију.
Пројекти и програми који су добили финансијску подршку из другог извора у Буџету Црне Горе у износу од 50% укупних средстава потребних за реализацију, неће бити суфинансирани на овом конкурсу, сходно правилима о државној помоћи.
 
Пројекти и програми који немају пројектовано суфинансирање мимо буџета Министарства културе, неће бити суфинансирани на овом конкурсу.
За подносиоце пријава који су претходних година користили средства по основу конкурса о суфинансирању програма и пројеката, цијениће се и испуњеност досадашњих уговорених обавеза.
 
Пријава на конкурс подноси се на одговарајућем обрасцу који је доступан на сајту www.mku.gov.me
Уз прецизно попуњени образац, достављају се и обавезни прилози наведениу тачки4 обрасца.
 
Пријава са прилозима, подноси се:
– у једном штампаном примјерку, непосредно или поштом на адресу:
Министарство културе, ул. Његошева 83, 81250 Цетиње, са назнаком »Конкурс за … (навести област)«.
– и обавезно у електронској форми, на УСБ-у (флешци), ЦД-у или ДВД-у, у садржају истовјетном штампаном примјерку (пријава са свим прилозима).
 
Пријаве се подносе закључно са 25. јануаром 2021. године. 
 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве написане руком нијесу прихватљиве.Конкурсни материјал се не враћа.
 
Министарство ће на предлог стручних комисија донијети одлуку о суфинансирању пројеката и програма, док ће уговор са одабраним реализаторима бити закључен у року од 30 дана од дана објављивања одлуке о суфинансирању.
 
Резултати конкурса биће јавно објављени.