Афоризми

Dušan Dojčinović -Snežana i sedam radnika iz Aptiv

  Bila je je'nput, jedna mlogo ubava devojka, koja se vikala Snežana. Živela je u zgradu, Tri Šešira. Majka, vu je umrela, a, tatko se …