ZLATNA KACIGA – KONKURS

Објави Сатиргора

ZLATNA KACIGA RASPISUJE XXIX KONKURS NA TEMU ,,PROZOR“
KATEGORIJE:
KARIKATURA
PISANA FORMA
– Kratka priča
– Pesma
– Aforizam
PROPOZICIJE:
KARIKATURA: ORIGINALNA, MINIMUM A4 (210×297 mm), MAKSIMUM A3 (297×420 mm), TEHNIKA – SLOBODAN IZBOR (DOZVOLJENO I KORIŠĆENJE KOMPJUTERA U TOKU IZRADE)
PISANA FORMA: MAKSIMUM DVE KUCANE STRANE I DO 20 AFORIZAMA
JEDAN AUTOR MOŽE KONKURISATI ISKLJUCIVO POD JEDNOM ŠIFROM!
NAGRADE:
KARIKATURA
I NAGRADA: PLAKETA *ZLATNA KACIGA* …………………………….600 €
SAMOSTALNA IZLOŽBA 2022. GODINE
II NAGRADA …………………………………………………………………………………400 €
III NAGRADA ………………………………………………………………………………..200 €
PISANA FORMA
KRATKA PRIČA: PLAKETA ZLATNA KACIGA …………………………200 €
PESMA: PLAKETA ZLATNA KACIGA ………………………………………..200 €
AFORIZAM: PLAKETA ZLATNA KACIGA …………………………………200 €
SPECIJALNA NAGRADA ,,RADE BRKA’’ ……………………………………200 €
ROK ZA PRISPEĆE RADOVA: 25.1.2021.
U obzir dolaze samo neobjavljivani radovi. Obavezna kratka biografija, adresa, telefon i
e-mail adresa autora.
Pisane radove slati isključivo pod šifrom i poštom u četiri (4) primerka.
KARIKATURE slati poštom ili u digitalnoj formi (na mail adresu), u formatu JPG, rezoluciji 300 dpi i maksimim veličine od 4 MB, sa naznakom da selektovani autori moraju poslati originalne karikature. Karikature koje su uradjene pomoću kompjutera poslati odštampane na format A4 i potpisane ručno sa oznakom No1.
Objavljivanje odluka žirija do 15. 2. 2021. godine.
Dodela nagrada obaviće se na završnoj večeri Festivala 1. 4. 2021. Organizator snosi troškove puta i smeštaja nagrađenih autora. Službeni jezici festivala su srpski i engleski.
Svi karikaturisti čiji radovi budu odabrani za izložbu i katalog, dobiće besplatan primerak kataloga.
Radovi ostaju vlasništvo Festivala. Organizator zadržava pravo da radove poslate na konkurs koristi u cilju promocije Festivala.
Adresa: KULTURNI CENTAR – KRUŠEVAC
MEĐUNARODNI FESTIVAL HUMORA I SATIRE ,,ZLATNA KACIGA“
TOPLIČINA 2, 37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL/FAX: +381 (37) 423 025, 421-877 e-mail: zlatnakaciga@kck.org.rs, goldenhelmet@kck.org.rs, kck@kck.org.rs, zlatnakaciga363@gmail.com