Жарко Ђуровић – Балада о пендреку

Објави Сатиргора

БАЛАДА О ПЕНДРЕКУ

Киша лије. Нека лије,
Пандур свога сужња бије.
Овај тргом шири дреку,
Моћ је власти у пендреку.

Пендрек шара по плећима.
Плећа крхка. Шара много.
Пендрек зверан, погибељан.
А ја сасвим изнемого.

Пендрек пуца – нема фола
Телом шири мапу бола.
Нема прича изокола.
Пребише ме изокола.

Пендрек, пендрек. Вражје иће.
Ломи раме и ребриће.
По главурди сеје кврге
Продисаћу и на шкрге.

Црну причу пендрек збори
Црн му замах, црно лице.
Заобада несанице.

Увек неку нечаст спрема.
Пандур свога сужња лема.
Пендрек сужњу тантијема!