Епиграми Милорада Ћосића Ћосе

Објави Сатиргора

АБОНЕНТ

Тај политичар је досадио свима
Научио је само да узима
Власт ипак цени умеће његово
Па је виђен за место министрово.

КАЛЕМАР

У свакој партији постоји неко
Ко се на положај калеми лако
А кад* та партија падне с власти
Он себе другом партијом части.

ПРОГРАМ

Програм те партије
Природе је варљиве
Сва обећања су лепа
Једино за човека слепа.

Категорије: Епиграми