ODLUKE ŽIRIJA XXIX KONKURSA MEĐUNARODNOG FESTIVALA HUMORA I SATIRE ,,ZLATNA KACIGA’’ 2021.

Објави Сатиргора

 

I TEME

а) PROZOR za karikaturu i pisanu formu

b) MUZIKA za mlade do 18 godina

II KATEGORIJE

а) Кarikatura

b) Pisana forma (priča, pesma, аforizam)

c) Za mlade do 18 godina

˗˗ каrikatura, strip i pisana forma

III BROJ RADOVA

Karikatura i pisana forma (priča, pesma i aforizam)

Ukupno: 347autora (291 autor za karikaturu i 56 autora za pisanu formu) iz 50 zemalja sveta poslalo je 882 karikature, 35 priča, 43 pesme I 579 aforizama

Mladi su poslali 140 karikatura i 16 stripova, 6 pesama i 2 priče

IV ČLANOVI ŽIRIJA

а) Za karikaturu

1. Goran Ćeličanin, predsednik

2. Muhamed Đerlek, član

3. Branislav Miljković, član

b) Za pisanu formu

1. Dragiša Pavlović Rasinski, predsednik

2. Momir Dragićević, član

3. Ivko Mihajlović, član

v) Za mlade do 18 godina

1. Jelena Protić Petronijević, predsednik

2. Marija Stojadinović, član

3. Rajna Marinković Aleksić, član

V NAGRADE

а) Za karikaturu

Zlatna kaciga: DARKO DRLJEVIĆ, CRNA GORA

II nagrada: STEFAAN PROVIJN, BELGIUM

III nagrada: JUGOSLAV VLAHOVIĆ, SRBIJA

DIPLOME:

1. MUSA GUMUS,TURKEY

2. LIU QIANG,CHINA

3.SAŠA DIMITRIJEVIĆ, SRBIJA

4. JAVAD TAKJOO,IRAN

5.KLAUS PITTER,AUSTRIA

6.SNEŽANA ČOMOR,SRBIJA

7. VALENTIN DRUZHININ,RUSSIA

8. SLAWOMIR MAKAL,POLAND

9. OLEKSANDER DUBOVSKYI,UKRAINE

10.AHMAD LORD,UK

11.FILIP KARAN,SRBIJA

12.SLOBODAN OBRADOVIĆ,SRBIJA

Članovi žirija

1. Goran Ćeličanin _____________________

2. Muhamed Đerlek ______________________

3. Branislav Miljković ______________________

b) Pisane forme

Zlatna kaciga za priču ,,Arsini prozori’’

(šifra:Lucerka)

autor: Đokica Miljkovic, Novo Selo

Zlatna kaciga za pesmu,,Prozor“

(šifra: Patent)

autor: Miladin Berić, Banja Luka

Zlatna kaciga za aforizam: ,,Na skupštinske prozore stavili smo rešetke. Da se poslanici navikavaju.’’

(šifra:Levandovski)

autor: Bojan Ljubenović, Beograd

Nagrada ,,Rade Brka’’ za priču ,,Prozorska osmatračnica’’

šifra: Četvrtak

autor: Milko Stojković, Smederevska Palanka

Članovi žirija
1.Dragiša Pavlović Rasinski ________________________

2. Momir Dragićević ________________________

3. Ivko Mihajlović ________________________