Мило Радов – KАСНО ЈЕ

Објави Сатиргора

Две реке се таласају,
те лепоте мало где је,
од извора не престају,
на саставу бајно све је.

Једну вељу реку чине
пут небеса која тече.
Дивна брда, две планине,
поглед муте. Жеља сече!

Да горске им гледам очи,
росу купим са пашњака,
слив тих река да прескочи
додир руку, чежња свака.

Па бисере да пребројим
што ка густој шуми вуку,
са дивотом том се спојим,
не дам други да одвуку.

Две реке се таласају,
трећу чине – дар са неба.
Све три да ми сада дају…
Њима млада брана треба!