K O N K U R S za dodjelu nagrade „TIPAR”

Објави Сатиргора

Na osnovu člana 19. Statuta opštine Pljevlja („Sl.list CG – opštinski propisi” br. 46/2018) i člana 18. Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Pljevlja („Sl. List CG – opštnski propisi”, br.001/19) a povodom organizacije XXXV Dani humora i satire „Vuko Bezarević“ – Pljevlja 2021. raspisuje  K O N K U R S

.Za dodjelu nagrade „TIPAR” – za humorističko-satirično književno djelo iz prethodne i tekuće godine, objavljeno na prostoru bivše SFRJ, kao godišnja nagrada, i u posebnim prilika-ma kao nagrada za životno djelo

Nagrada se sastoji od plakete, novčanog iznosa od 800.00 € i učešća na manifestaciji. Svako ima pravo da podnese prijedlog za dodjelu nagrade. Predlog se podnosi u pisanoj formi. Predlozi se dostavljaju uz tri primjerka predložene knjige na adresu: Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja, ul. Kralja Petra I br. 48, 84 210 Pljevlja, uz naznaku „Za nagradu Tipar“

2. Za dodjelu nagrade „VUKO BEZAREVIĆ” – za neobjavljenu satiričnu priču

Nagrada se sastoji od plakete, novčanog iznosa od 400,00 € i učešća na manifestaciji. Pravo učešća imaju fizička lica sa prostora bivše SFRJ. Jedan autor može konkurisati sa najviše tri neobjavljene priče (do 4000 karaktera sa proredom). Prijave se šalju u štampanoj formi sa rješenjem šifre u posebnoj koverti na adresu: Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja, ul. Kralja Petra I br. 48, 84210 Pljevlja, ili u elektronskoj formi na mail: danihumora.pljevlja@gmail.com dok se rješenje šifre dostavlja posebno na e-mail: sekretarijatzadrustvene@yahoo.com

3.Za dodjelu nagrade „MLADI TIPAR” – za ciklus od 10 aforizama

Nagrada se sastoji od plakete, novčanog iznosa od 200,00 € i učešća na manifestaciji. Pravo učešća imaju autori do 30 godina starosti sa prostora bivše SFRJ. Prijave se šalju u štampanoj formi sa rješenjem šifre u posebnoj koverti na adresu: Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja, ul. Kralja Petra I br. 48, 84 210 Pljevlja, ili u elektronskoj formi na mail: danihumora.pljevlja@gmail.com dok se rješenje šifre dostavlja na e-mail: sekretarijatzadrustvene@yahoo.com

Rok za podnošenje prijava je 31. maj 2021. godine.

Prijave koje se dostave nakon predviđenog roka neće se uzeti u razmatranje.

Nagrade će se uručiti na Svečanom programu XXXV Dani humora i satire »Vuko Bezarević« u Pljevljima.Termin manifestacvije biće naknadno objavljen.

Ostale informacije mogu se dobiti na telefone Sekretarijata za društvene djelatnosti: +38268515620(Viber,whatsapp) ili putem maila: sekretarijat zadrustvene@yahoo.com