Živko Prodanović – Aforizmi kvarteti

Објави Сатиргора

Bolje rat, nego pakt. Reče rat.
Dobar je strah kome ga je bog dao. Reče strah.
Nema kruha bez motike. Reče motika.
Ne sječi granu na kojoj sjediš. Reče grana.

Glupa sreća stvara glupe prijatelje.
Ne pravi od glupe buhe glupog slona.
Puno glupe sreće, gotova glupa zavist.
Zlo je kada iz glupog opanka glupa cipela postane.

Istina je gorka. To kažu oni koji ne mogu spavati.
Na dug ništa nije skupo. To kažu oni koji ne mogu spavati.
Na greškama se uči. To kažu oni koji ne mogu spavati.
Sve što je dobro kratko traje. To kažu oni koji ne mogu spavati.

Svaka korumpirana ptica svojem korumpiranom jatu leti.
Svako vrijeme svojem kraju leti.
Svaki političar onom jatu leti koje mu ponudi najviše.
Svaka prisluškivana ptica svojem prisluškivanom jatu leti.

Brinem se zašto se uvijek nešto brinem.
Neraspoložen sam jer sam stalno nešto neraspoložen.
Nezadovoljan sam jer sam stalno nešto nezadovoljan.
Zabrinut sam jer sam stalno nešto zabrinut.

Категорије: Афоризми