Милан Р. Симић – ФИЛОЗОФЕМЕ

Објави Сатиргора

 

Самооплођено и саморођено, то јесте Творац.

Религије су стваране због верских ратова.

Ђавоља посла: И створи човек Бога по обличју своме.

Да би избегли себе, сви некога глуме.

Добар писац не учи се на туђим грешкама, само на својим.

Филозофија је провокативно писмо обдарених мислилаца.

Да ли Бог има чисту савест?

И ђаво је атеиста.

Човек је створио Бога кад је записао: И створи Бог човека по обличју своме.

Мислим, и уму не задајем проблем од онога што је сазнато већ од онога што је далеко од сазнатог.

Највећи проблем филозофије су недоречени филозофи.

Захвалан сам непријатељима јер су ми показали какви су ми пријатељи.

Религије постоје да бисмо веровали и у оно што не постоји.

Пронаћи смисао наших постојања због неизбежног непостојања, то јесте сврха филозофије, све остало у њој јесу тек исписане умне вежбе филозофа.

Успешна постмодерна проза је место сусретања књижевних светова писаца, доказ да сви пишемо једну књигу, јасност у остављању заједничког трага.

Кад вам се и непријатељи диве, пријатељи вам највише завиде.

Постоје више облика издаје, најтежи је издаја себе.

У религији постоје пали анђели, у филозофији пали филозофи.
То су афористичари.

Умирање је потврда да су рођење и живот илузија.

Пишем, исписаним да постојим и из Непостојања.

Категорије: Афоризми