Aforizmi Slobodana Živanovića

Објави Сатиргора

Nije bitno da li se razumijemo. Bitan je kompromis .

Kada je neko sposoban , može pravo iz zatvora u fotelju.

Samo jedan pred nama – toliki vidik zaklonio ?

Kako mirno spavati kod ovolikih naših čuvara .

Ne možeš ga podmititi . Ne razgovara na sitno .

Bilo bi nas i više na mitingu . Ali , nema naroda .

Nema više epizoda . Sve nam se desilo .

Nisam se povukao . Povukli me drugi .

Zna narod šta hoće . Ali , Vlast je mala da razumije toliki narod.

Nema više onog žara. Narod se opepelio .

Svjedočenje se proglašava nevažećim . Svjedoci su govorili
u korist optuženog.

Ja sam čudo od čovjeka. I žena kaže da sam – nemoguć .

M i s m o z a P R O T I V !

Категорије: Афоризми