КОНКУРС ЗА АФОРИСТИЧАРА ГОДИНЕ

Објави Сатиргора

Библиотека „Љубиша Р. Ђенић“ из Чајетине на Златибору и ове године традиционално расписује Конкурс за афористичара године.
Награђени добијају дипломе Ерског кабареа и боравак у неком од хотела на Златибору и то:
1. награда – 5 дана за две особе
2. награда – продужени викенд за две особе
3. награда – викенд за две особе
Ове године афористичари шаљу до 20 објављених или необјављених афоризама који су написани током 2020/21. године, а који нису објављени у књигама аутора. Афоризме слати електронском поштом под шифром, а решење шифре у посебном мејлу (један мејл – афоризми под шифром, други мејл – решење шифре). Обичном поштом афоризме слати у четири примерка под шифром, решење шифре доставити у посебној коверти.
Рок за приспеће радова је 1. јул 2021. године.
Комисија у саставу:
– др Слободан Симић, афористичар, председник комисије
– Нешко М. Илић, афористичар
– Зоран Богдановић, афористичар
– Љиљана Ракић, библиотекар
одлучиће се за најбољег афористичара, 13. Конкурса за афористичара године.
Објављивање одлуке жирија о награђеним радовима је 26. јул 2021. године. Организатор преузима право штампања књиге афоризама доспелих по објављеном конкурсу.
Радове слати на адресу:
Библиотека „Љубиша Р. Ђенић“
Златиборска 1
Телефон: 031-3831-380
e-mail: ljubisardjenic@mts.rs