Aforizmi Slobodana Živanovića

Објави Сатиргора

Nemamo izbora . Rješenje –  novi izboriI
Kod  elite stare sve prelazi u memoare .

Kada se istorija siluje ne pokreće  se  istraga.
Mi ostajemo  ono što  jesmo. Nepromjenjivost je naša vrlina .
Među političarima ima i sumnjivih . Iz sumnjivih su i došli .
Niko  ni sa kim ne razgovara. Dogovor  se odlaže  dok ne progovore .
Ko zna kako je na kraju kada smo mi na početku ovako najebali.
I  u  plaćanju glavom cijene su različite.
Polazim od sebe . Nikako  da krenem.
Ž i v o t ! Od  slobode  govora , do  minuta  ćutanja .
Danima ne jedem. Samo se ponekad ugrizem za jezik.
Osuđena je i istina. Imala je lažne svjedoke .
  Prošlo je i  pet do dvanaest.Sada nam vrijeme teče iznova .
  Prije je rađena  revizija  privatizacije .
Danas  je  revizija  privatizovana .
Категорије: Афоризми