Branka Dromnjak – NAGRADA „MLADI TIPAR“ (Aforizmi)

Објави Сатиргора

Na televiziji često govore o teoriji zavjere.Zaista to je za ne povjerovati.

Smrt fažizmu,sloboda nepotizmu!

Sloboda govora je napokon ugušena.Sada se o njoj može slobodno govoriti.

Kriva nam permanentno raste,čekamo da napravi krug.

Izmanipulisala ga je nauka,zbog nje je postao irelevantan

Što političari misle,apolitičari izgovaraju.

Naša sudbina je u božijim rukama.On nas uvijek dočeka raširenih ruku.

Pozorište je doživjelo iluminaciju od kad su nam se idoli trga uselili u redove.

Zloupotreba službenog položaja je od vitalnog značaja za očuvanje birokratskog aparata.

(S)pale su im maske,napokon su ih uhapsili.