Veljko Rajković – BEZ ŽIVOTA

Објави satirgora

 

Ni prije ni poslije
To nije dilema
Zahvaljujuć’ vlasti
Života nam nema.

Zašto je to tako
Odgovor se nudi:
Na vlasti su uvijek
Pokvareni ljudi.

Pokvareni o nama
Rezonuju ‘vako:
Mi smo za vas sve
A vi za nas svako!

Prije klete smrti
Obećanja prazna
Poslije smrti postaju
Obećanja tazna.

I sve tako u krug
Za vlast je divota:
Ona je bez briga
A mi bez života!