Željko Saramandić – Razmišljanje dva obična srpska vola

Објави satirgora

Satira :Razmišljaju obični srpski volovi Dulča i Buljča.

Šta bi smo ja i ti, Buljčo, da nismo volovi, već ljudi!?
-Pa, ovako, Dulčo:
Premijerka bi nam bila, gospođa Lija, s kojim bi smo formirali, novu vladu,u Vologradu, jer se uzda, u proevropsku i srpsku vladu, u sazivu bi smo se našli baš mi, kao, ozbiljni kandidati na koje računa gospođa Lija! – razmišljaše, tako dva srpska vola, Dulča i Buljča, dok preživaše, travu, kao da, žvaću žvakaće gume.
Buljčo, dao bih ti do, znanja, da bih, abanzovao, na mesto nekog konsiljera, savetnika za poljoprivredu, i stočarstvo, i kako bih, im u predizbornom obećanju u opciji kojoj , pripadam, obećao pristojnu cenu kupusa,a da ga ima svuda, kao po onoj narodnoj :“ko, vo, u kupusu“! –
A, i da će svinje, sa srpskog ranča,, koje se dobro usvinje, u Vologradu, završiti u papke, repove i uši, za, izvoz.Srpski vo, Buljča,reče Dulči: Ja bih ipak voleo, da budem neki glavonja, jer vojsci, baš treba ovakav, srpski vo, buljav, nerazgovetan, kad priča, i da, kažu u šali golobradi, srpski mladići, ovaj bre, volići, ovi što konačno služe vojni rok, da u njemu „raste gadan, čiča“!
Misle naravno na mene, vola, Buljču.Eh, da, meni bi baš pasao, posao, konsiljera, u vojsci, da ih posavetujem, što god, kao, što ti rekoh, jednom na paši, dok smo pasali travu, ja i ti,
vo, Dulča i vo, Buljča. Dva obična, srpska vola, koja razmišljaju na glas! –
Buljča mu je još rekao da bi ona parola:“služimo narodu“, bila prošlost, i da bi smo gledali interes, i interes, i da, bi smo služili, Srbiji.
Vo, Dulča, je rekao isto:“moram Buljčo, onu narodnu :“ para, vrti gde burgija neće „…
Pa makar, kvazi državi Kosovo, prodali, bar jedan tenk“!?
-Ah, da, ali igračku, tenk! –
našali se Buljča.
Vo, Dulča, je krenuo smireno, krotko, pomirljivo, da mašta kako izvozi, svinjske papke, repove, i uši, da uvozi jeftin paradajz iz Albanije, pa i onaj jeftin paradajz sa juga Srbije, iz Svirca,koji, nije više,u njegovoj mašti, tako jeftin, i reče Buljči.
-„Pozvao bih, sve svinje, da se vakcinišu na vreme, kako bi izbegle Afričku svinjsku kugu,
kako bi se stočarstvo u Srbiji, misleći na domaće srpske krave, obične srpske volove, podiglo na viši nivo, i da, ne švrljaju sa Engleskim kravama, kako ih ne bi uhvatilo kravlje ludilo, sa čime se na sednici Parlamenta, u Vologradu, složila i gospođa Lija.
-Složila bih se sa Vama! „-reče im mazno,
gospođa Lija, iz čudne šume.
Buljina se oglasi svojim hukom, iz čudne šume, koliko, da nagovesti, odlazak nekog čoveka obolelog od kovida.