Veljko Rajković – S ČIME U EVROPU?

Објави satirgora

 

Mnogi se pitaju:
u Evropu s čime?
Pitanje je pravo
jer nemamo s kime!

Stara dama čeka
i u nas se uzda
čim je na nas spala
vel’ka joj je nužda.

Čime ćemo pred nju
još niko ne znade
sve manje imamo
sve više se krade!

U Evropu idemo
uz žal cijelog roda
sa prosjačkim štapom
kad se sve rasproda!

S optimizmom idemo
jer rejting nam „skače“:
svijet će da se smije
Evropa da plače!

S čime u Evropu? –
evo mišljenja moga:
svak sa sobom samim
jer nas „krasi“ sloga.

U Evropu stižemo
čvrsta nam je vjera:
nikom se ne damo
t r ž i š t a je era!

U Evropu idemo
s pameću, o dragi bože
jer, kratko oružje tamo
da se nosi može.

Što će da se desi
niko vjerovao ne bi:
pripadaćemo EVROPI
a propadati SEBI!