Милан Р. Симић – АФОРИЗМИ

Објави satirgora

 

Кад сам почео да просим?
У златном добу.

Одустали смо од борбе до последњег јер је он први дезертирао.

У нашој политичкој сатири ликови нису измишљени.
Нажалост, стварни су.

– Где вам је други сведок?
– Господине судија, овде је, он је двострука личност.

Сатиричари су незаштићени сведоци времена.

Нема код нас шта да се крије.
Лажи се пласирају јавно.

Да нема диктатуре, не би било ни златног доба.

Кад не записујем афоризме, пишем романе у једној реченици.

Ко не одговара за изборну крађу не одговра ни за све крађе после ње.

Све испите на факултету платио сам у року.

Код нас је доказ да не постоје мали диктатори

Категорије: Афоризми