Dimitar I Vilazorski – Sizifizmi

Објави satirgora

Na vrhu jezika mi je
šta sam ono hteo da kažem Sizifu.

U svakom od nas
čuči Sizif i sere nešto o kamenu.

Da nije bio kilav,
Sizif bi gurao veći kamen.

Sizif će gurati kamen dok ne upali.

Sizif je svojom mudrošću
dogurao do kamena.

I naš Sizif bi gurao kamen,
da mu nisu još na startu presekli ruke.

Naš Sizif još nije krenuo sa kamenom.
Čeka da ga neko gurne.

Otkriven crnogorski Sizif
kako gura kamen od stiripora.
.
Mora da smo Sizifovi potomci.
I mi jedva guramo život.

Mnoge su iskoristili Sizifov kamen
kao temeljac za izgradnju svojih palata.

Mole se Sizifi da se ne guraju.
Biće za svakoga po jedan kamen.

Sizif stao na ludi kamen
i produžio da gura sa ženom.

Jugoslovenski Sizif skrenuo s puta
i stigao na Goli otok.

Himalajski Sizif gura kamen pevajući:
„Širok Dunav, ravan Srem“.

Siizifi guraju kamenje različite veličine,
ali svi prolaze kroz isti pakao.

Sizif još nije krenuo sa kamenom.
Čeka da pukne.

Категорије: Афоризми