Aforizmi Jovana Kragujevića

Објави satirgora

Na gradskim ulicama sve je manje heroja, a sve više heroina.

Duh demokratije luta Srbijom, nikako da nađe odgovarajuće biračko
telo.

Lako je biti prvi kada nema drugih.

Danas je laž istina sa fleksibilnim sadržajem.

CV kontroverznog biznismena je sudski dosije.

Tuižlac je povukao tužbu da tuženi ne bi potegao svoje veze.

Naši političari nas u Evropu vuku za rukav, dok nas evropski vuku za
nos.

Političari, kao Isus, vaskrsavaju ljude, ali samo pred izbore.

Категорије: Афоризми