XXXVI DANI HUMORA I SATIRE “VUKO BEZAREVIĆ – KONKURS ZA DODJELU NAGRADA

Објави satirgora

Na osnovu člana 19. Statuta opštine Pljevlja („Sl. list CG – Opštinski propisi” br. 46/2018) i člana 18. Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Pljevlja („Sl. list CG – Opštnski propisi”, br. 01/19), a povodom organizacije XXXVI Dana humora i satire „Vuko Bezarević“ – Pljevlja 2022, Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja r a s p i s u j e :

K O N K U R S

1.Za dodjelu nagrade „TIPAR” – za humorističko-satirično književno djelo iz prethodne i tekuće godine, objavljeno na prostoru bivše SFRJ, kao godišnja nagrada, i u posebnim prilikama kao nagrada za životno djelo.

Nagrada se sastoji od plakete, novčanog iznosa od 800.00 € i učešća na manifestaciji. Predlog se podnosi u pisanoj formi. Predlozi se dostavljaju uz tri primjerka predložene knjige na adresu: Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja, ul. Kralja Petra I br. 48, 84 210 Pljevlja, uz naznaku „Za nagradu Tipar“.

2. Za dodjelu nagrade „VUKO BEZAREVIĆ” – za neobjavljenu satiričnu priču

Nagrada se sastoji od plakete, novčanog iznosa od 400,00 € i učešća na manifestaciji. Pravo učešća imaju fizička lica sa prostora bivše SFRJ. Jedan autor može konkurisati sa najviše tri neobjavljene priče (do 4000 karaktera sa proredom). Prijave se šalju u štampanoj formi sa rješenjem šifre u posebnoj koverti na adresu: Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja, ul. Kralja Petra I br. 48, 84210 Pljevlja, ili u elektronskoj formi na mail: danihumora.pljevlja@gmail.com, dok se rješenje šifre dostavlja posebno na e-mail: sekretarijatzadrustvene@yahoo.com.

3.Za dodjelu nagrade „MLADI TIPAR” – za ciklus od 10 aforizama

Nagrada se sastoji od plakete, novčanog iznosa od 200,00 € i učešća na manifestaciji. Pravo učešća imaju autori do 30 godina starosti sa prostora bivše SFRJ. Prijave se šalju u štampanoj formi sa rješenjem šifre u posebnoj koverti na adresu: Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja, ul. Kralja Petra I br. 48, 84 210 Pljevlja, ili u elektronskoj formi na mail: danihumora.pljevlja@gmail.com dok se rješenje šifre dostavlja na e-mail: sekretarijatzadrustvene@yahoo.com

Pravo učešća imaju i raniji dobitnici nagrada.

Rok za podnošenje prijava je 20. maj 2022. godine.

Prijave koje se dostave nakon predviđenog roka neće se uzeti u razmatranje.

Nagrade će se uručiti na Svečanom programu XXXVI Dana humora i satire »Vuko Bezarević« u Pljevljima. Termin manifestacije biće naknadno objavljen.

Ostale informacije mogu se dobiti na telefone Sekretarijata za društvene djelatnosti: +382 68 515 620 (viber,whatsapp) ili putem maila: sekretarijatzadrustvene@yahoo.com.

SEKRETARKA Emina Salihović