Jovan Kragujević – Aforizmima

Објави satirgora

Posvađali smo se sa istorijom da bismo se pomirili sa sudbinom.

Iako su nam lađe potonule, kapetani još plivaju.

Izbori su prošli, Rio Tinto je ostao.

Zbog Rusko-Ukrajinskog rata građani EU su ispraznili rafove, dok je kod
nas država građanima ispraznila džepove.

Bušio je rupe u zakonu, da ne bi morao da buši rupe na kajšu.

Političari na otvorena pitanja odgovaraju tek kad za sobom zatvore sva
vrata.

Teško je preći prag, kad se živi ispod njega.

Za uspeh u životu nije bitno na kojoj ste strani, već u kojoj ste
stranci.

Tokom praznika se najbolje vidi kome vera počiva u srcu, a kome u
želucu.

Категорије: Афоризми