Изашао нови број „САТИРАСКОПА“

Објави satirgora

С П И С А К  А У Т О Р А
З А С Т У П Љ Е Н И Х У С А Т И Р А С К О П У  Б Р. 7
Миленко Шарац
Милан Гајовић
Миодраг Тасић
Далиборка Шишмановић Кепчија
Радивоје Бојичић
Горан Иванковић
Зоран Додеровић
Миодраг Лазаревић
Марко Пајић
Душан Старчевић
Милен Миливојевић
Снежана Марко – Мусинов
Славица Агић
Добривоје Антонић
Раде Ђерговић
Радмило Мићковић
Милан Пантић
Нинус Несторовић
Саша Милетић
Мирослав Средановић
Игор Браца Дамњановић ДИБ
Лела Милосављевић
Љубомир Илић
Жељко Желе Јовановић
Зоран Живковић
Сенад надаревић
Слободан Срдић
Хуле Ханушић
Елмедин Дошло
Решад Султановић

главни и одговорни уредник: Љубомир Илић
( ljubomir1951@gmail.com
уредник карикатуре и дизајн: Зоран Живковић
(zmitin@yahoo.com )

САТИРАСКОП ОД САДА ЧИТАЈТЕ НА ПОРТАЛУ:
n2/satiraskop