Александар Павић – Афоризми

Објави satirgora

Фикција је наша реалност.

Сити свега штрајкују глађу!

Зид ћутања спада у врхунске изолаторе.

На почетку изборне кампање нуде се мед и млеко, а на крају лук и вода!

Цару су обукли ново одело. Тражи се још, само лудачка кошуља!

Какав нам је систем за наводњавање, поново ће се певати додолске песме.

Говори се о хибридном рату. Све почиње од семена зла.

Категорије: Афоризми