Ninus Nestorović – Aforizmi

Објави satirgora

Kad radimo koristimo samo 10% mozga.
Kad glasamo ni toliko.

Što je mrak na političkom nebu veći,to sjaj političkih zvezda više dolazi do izražaja.

Na osnovu medijskih izjava istaknutih članova naše vladajuće stranke napravljen je fotorobot domaćeg izdajnika. Pozivamo sve građane, ako na osnovu tog fotorobota, prepoznaju nekog svog prijatelja ili komšiju, da ga odmah prijave najbližoj policijskoj stanici!

Politički slepi ljudi ne mogu da vide ni medijski mrak pred nosom.

Danas u svetu postoje fabrike koje su opremljene sa najsavremenijim aparatima i mašinama za ubijanje i zastrašivanje ljudi, a samo do pre sto godina sve to je moralo da se radi ručno…

Da su oči bliže srcu, nego mozgu, drugačije bismo mi gledali na stvari…

Ako uspete negde da iskopate raspored sahrana živih za ovu nedelju, obavezno ga pročitajte.
Možda ste baš vi danas na redu…

Vođa kad bi ostao na vlasti razočarao bi pola Srbije.
Kad bi otišao sa nje, obradovao bi celu.

Da li je državi, da bi sahranila živog čoveka,
potreban blagosolov crkve ili ona to može da uradi i bez njega?

Категорије: Афоризми