Перица Јокић – Афоризми

Објави Сатиргора

Пронашао је себе.
И још живи с тим проблемом.

Будите паметнији од свих.
Толико можете да попустите.

Не бирам контејнер.
Једем гдје стигнем.

У недостатку доказа, злочин се одлаже.

Нијесу све жене исте.
Неке су још горе.

Живите овдје?
Откуд вам вишак килограма!?

Сав свијет је против нас,
само се ми нешто двоумимо.

Престали смо да се учимо нагрешкама.
Сад гријешимо без грешке.

Лудачка кошуља му је три броја већа, тако да је комотно луд.

Не брините ни о чему.
Све може и без вас да пропадне.

Ја сам метеоролог.
Моје вријеме тек долази.

Ако људски род изумре, човјек то никад неће сазнати.

Категорије: Афоризми