Марина Раичевић – НИГДЕ ВЕЗЕ

Објави satirgora

НИГДЕ ВЕЗЕ

Горе и доле, лево и десно…
Гдегод да погледам, нигде мира.
Свуд‘ око мене – проклето тесно…
Тескоба се шири попут свемира.

Ударам главом, а глава тврда…
Разум би нешто, ал‘ срце врда.
Сама се намеће позната теза:
„Разум и срце – сумњива веза!“

Са својом фамилијом везе не гајим…
Зарасле у коров. Зашто да тајим?!
Видели људи да терам кера…
да ме не занима родбинска сфера.

Хоћу да нађем посао неки.
Људи ми кажу – Без везе ништа!
Никад ме нису занимале везе…
Ма какве биле, све су безвезе.

Доле и горе, десно и лево…
Гдегод се окренем, пустош само…
У даљини назирем гужву неку.
Одох да проверим нисам ли тамо.