Jane Atanasov – Aforizmi

Објави satirgora

Još kada su prosili glasove, znao sam da će nas dovesti do prosjačkog štapa.
Ima mnogo dvonožnih majmuna koji nikada nisu čuli za Darvina.
Ona je puna pozitivnih vibracija. Često koristi vibrator.
U vinu je istina, a u rakiju – filozofija.
Kondom za višekratnu upotrebu – glasač.
I kada jede sa državnih jasli, vo ostaje vo.
Postoje tipove čijih pet minuta traju godinama.
Pročitao sam ga. Nepismen je.
Ljudi se više ne dele na bogate i siromašne. Davno su se podelili.
Majmuni se osećaju najsigurnije kada ih čuvaju gorila.
Svaki som ne zna uhvatiti ribu.
Svi oni što žive u ovoj zemlji, to čine na tuđi račun. Ostali otplaćuju kredite.
Sve dok se jedemo međusobno, bićemo gladni.
Eho novog vremena je različiti za svakog od nas. Neko čuje zvuke fanfara, a drugi – krčenje creva.
Gore dole, zna se ko je gore a ko dole.
Po ispijenih desetak pića, nađe se izlaz iz svega, samo ne i iz kafane.
Prestanite nas voditi! Dozvolite nam da živimo normalno.
Ljudi se dele na one koje dele i one koje grabaju sve za sebe.
Žene koje se lepo oblače, lepo se i svlače.
Neko prođe životni put hodajući lagano, neko ga protrči a neko ga usere.
Teleportacija: u kabinetu drema vo a na portiмa stoji tele.

Категорије: Афоризми