Dušan Dojčinović – Sokoćalo (Poezija na dijalektu)

Објави satirgora

Sokoćalo, to je mobilan.
Takoj se na starinski vika, toj u pamet turi!
Poviše, narod dopunjava kredit,
nego što cigare, čuri…
Sokoćalo golemo, sokoćalo malo…
Kakva ti je zgoda.
Kude god da pođeš, po napolje, il unutra…
Ko bežični telefon,
sokoćalo te cima, vibrira
jer, neki to vika,
tvoj željen broj bira.
Nekad ne znaš kad brnči
jer prigušen mu ton.
Pa toj zna svako sokoćalo
to j' je mobilan telefon.