Snežana Marko Musinov – Promišljanja

Објави Сатиргора

o Jedni zavode žene, drugi demokratiju.

o Neki muškarci bez tašte, nemaju mašte.

o Kad nemate informaciju, i golub pismonoša bi dobro došao.

o Za krah prijateljstva kriva su i neverstva.

o Afirmisanje moralnog čina, tek kad neko umre ˗ ne biva, cinizam poprima.

o Zblanuti ambijentom, lutaju svetom.

o Ko se ljubavlju hrani – ne može da zastrani.

o Kad u šesnaesterac utrče, eto začas tuče.

o Poznata sam po jeziku, iako ga mnogi nisu videli.

o Smotuljci požude prate mladalačke pohode.

o Osuđujemo nerad. Za teroristički se ne bih složila.

o Pokazali su oštre zube. Šteta – van čeljusti.

o Imam razumevanja, ali ne i za ismevanja.

o Kad život zakaže, prestaju lažne nade.

o Ubijen je. U pojam.

o Inficirani pisanjem, teško se leče.

o Vreme je da hrana za um doživi bum.

o U rasadniku poezije, otvorenih tema kraj nikad nije.

o Od tet-a-tet razgovora – nekima pad, nekima let.

o Kulturno se uzdižemo – mađioničarskim trikom.

o Iluzija belog sveta više ne cveta.

o Trapavim počecima, svi smo svedoci.

o Posle naknadne pameti, neke izgovorene rečenice bi se lako mogle pometi.

o Antipod pasivnima su lako zapaljivi. Oni su neumorni.

o I nagrade i kazne su za zasluge.

o Pobeda se brani i kad se vreme utakmice istanji.

Категорије: Афоризми