Senka Rakoćević Đekić – Aforizmi

Објави Сатиргора

Spotičem se uvek o isti kamen.
Gradim sa pogrešnim ljudima prijateljstvo.

Zemlja nam je vrlo obradiva. Naša đubrad je prodaje.

Džaba što je moje gore list kad na niske grane pada.

Nalazimo se na brisanom prostoru. Danas svaki događaj može da se zabeleži.

Odlično smo predstavljeni svetu. Cirkus još ne odlazi iz našeg grada.

Danas su vadari iz senke ključne figure.

Категорије: Афоризми