Снежана Марко Мусинов – СИТНО ОДБРОЈАВАЊЕ

Објави Сатиргора

Кад се Нова година примиче
свако би да о бољем и лепшем кличе,
да усмери све своје жеље на весеље
за радост надохват руке, а не муке,
за здравље у првом плану,
да не сече пријатељству грану,
да се остваре снови (и стари и нови)
јер лошег је преко главе,
време је за доба без расправе,
нека Сунце растера облаке
да осетимо редом, на боље, помаке,
да се здравица надалеко чује
којом се почетна срећа
првог јутра 2024. кује.