БАЛКАНИУМ број 17- Уредник: Васил Толевски

Објави Сатиргора

Од новите простории во кои се сместивме Ви го испраќаме БАЛКАНИУМ број 17, во кој ќе најдете се што ви треба за Ваша душа, да се насмеете и замислите. Се надеваме дека во број 17 ќе остварите очекувани средби со велемајсторите на хуморот, сатирата, карикатурата и нашите колумнисти. Во БАЛКАНиУМ број 17 ќе се сретнете со Јордан Поп Илиев, Миро Георгиевски, Јордан Ѓорчев, Миле Манчевски, Тошо Борковиќ, Дарко Дрљевиќ, Горан Дивац, Саша Димитриевиќ, Бојан Љубеновиќ, Хуле Ханушиќ, Борислав Станковиќ Стабор, Аморим, Кристиан Топан, Димитар И.Вилазорски, Нинус Несторовиќ, Јово Николиќ, Милан Р.Симиќ, Валентин Димитров, Радмило Миќковиќ, Горан Иванковиќ, Миле Ѓорѓијоски, Слободан Симиќ, Љупчо Сиљановски, Александар Чотриќ, Атанас Крлевски, Драганчо Т. Изворски, Жељко Желе Јовановиќ, Жељко Марковиќ, Никола Драгаш, Јане Атанасов, Васил Толевски, Ружа Стојмилова, Радивое Бојичиќ, Славица Агиќ, Петар Писместровиќ, Румен Драгостинов, Иво Мијо Андриќ, Сеид Имамовиќ, Мојмир Михатов, Ристо Филчевски, Татјана Алексиќ, Ленче Стоименова, Драгутин Миниќ Карло, Ненад Митиќ, Душан Старчевиќ, Нешко М. Илиќ, Љупкљ Цветанова, Елеонора Николовска, Љубомир Илиќ, Милорад Ќосиќ, Драган Павличиќ, Веселин Миличевиќ, Милоје Вељовиќ, Миодраг Лазаревиќ, Димитар Лешниковски, Бошко Перински, Никос Томовски, Живко Павлов, Јован Крагујевиќ, Миленко Шарац, Чедомир Б. Шопкиќ, Горан Радосављевиќ, Данко Ившиновиќ, Венцислав Боичев, Турхан Расиев, Дарко Жигровиќ, Иво Мијо Андриќ, Маринко Мијовиќ, Владислав Влаховиќ, Саво Мартиновиќ, Дејан Тофчевиќ, Велизар Радоњиќ, Горан Ќелиќанин, Валекс Александров, Константин Циосу, Венко Андоновски, Никола Драгаш и Милан Пантиќ.

Автори во Балканиум – Ви благодариме што мислите на нас.

СО БАЛКАНиУМ СОРАБОТУВААТ НАЈДОБРИТЕ.