PEKO LALIČIĆ – GLAS RAZUMA

Објави Сатиргора

 

Zlo neko došlo je vreme,
fotelja mnogi bi da se late.
Narod, kao i uvek, nosi teško breme,
a poslanici mlate li, mlate.

Gladnih je svakim danom više,
a neko predloži poslanicima veće plate
i to bi u dnevni red da upiše –
jer kako da oni gladni praznu slamu mlate.

Ovo oduševi narod i mene lično,
spremismo se da gladujemo, ako treba,
jer znamo da mlate nesebično,
ubeđeni da jalov posao donosi hleba.

Danas su stvarno sve vrednosti pale,
teško se, veoma teško živi,
to što su poslanicima plate male,
nezaposleni i penzioneri su najviše krivi.

Naš narod je solidaran i sve razume,
učiniće sve da poslanici ne obustave rad,
bušiće na kaiševima nove rupe, to bar ume –
učiniće to i star i mlad.

Gladnih je svakim danom više
i oni razumeju predstavnike svoje,
spremne da na njih i veća para kidiše,
jer otkako su gore, ničeg se ne boje.
___