БАЛКАНиУМ / Број 18 – Уређује: Васил Толески

Објави Сатиргора

Нашата зима како зелката – стаса. Ама и таа како и Уставот, не е за сите иста. Најмногу ја почувствуваа оние кои немаат огрев, мали пензии, плати, износени обувки и облека…Ама, што да се прави?! Така било и ќе биде. Затоа БАЛКАНИУМ презеде последен чекор кон конечната среќа – направи да има Техничка влада, составена од експерти од сите партии. Како Франкештајн, ама многу похуманоиден, да не речеме почовечка. Ова би требало да биде најдобра влада од постоењето на Македонија, нека ни прости Александар Македонски.
Од нашите известувачи по хумор, сатира и карикатура дознаваме дека ваквата иконографија и кореографија е кај сите држави на Балканот. Амна барем работата уште не е – Тексас. Иако во Германија, Франција, Холандија, Украина…Тексас не им гине.
Ама за нас – мечката ни е сеуште далеку. Затоа да удриме гајле на веселба. А за тоа ви треба многу малку, само БАЛКАНИУМ и ништо повеќе.
Затоа набрзина го склепавме и Балканиум број 18. А во БАЛКАНиУМ број 18 на опсервација Ви се: Јордан Поп Илиев, Миро Георгиевски, Јордан Ѓорчев, Миле Манчевски, Тошо Борковиќ, Дарко Дрљевиќ, Горан Дивац, Саша Димитриевиќ, Бојан Љубеновиќ, Хуле Ханушиќ, Борислав Станковиќ Стабор, Аморим, Кристиан Топан, Димитар И.Вилазорски, Нинус Несторовиќ, Јово Николиќ, Милан Р.Симиќ, Валентин Димитров, Радмило Миќковиќ, Горан Иванковиќ, Миле Ѓорѓијоски, Слободан Симиќ, Љупчо Сиљановски, Александар Чотриќ, Атанас Крлевски, Драганчо Т. Изворски, Жељко Желе Јовановиќ, Жељко Марковиќ, Јане Атанасов, Васил Толевски, Ружа Стојмилова, Радивоје Бојичиќ, Славица Агиќ, Петар Писместровиќ, Румен Драгостинов, Иво Мијо Андриќ, Јован Крагујевиќ, Лилјана Крстиќ, Ѓорѓи П. Панов, Витомир Долински, Александар Минченков, Веселко Видовиќ, Маја Цекова, Марина Аристо марковиќ, Братислав Костадинов, Алија Хоџиќ, Радомир Рацковиќ, Горан Радосављевиќ, Ивко Михајловиќ, Александар Павиќ, Константин Ардељану, Ѓирел Барбу, Тодор Бакрџиев, Софија Радончиќ, Ведрана Рудан, Светлана Карова, Дана Тембелеска, Чедо Шопкиќ, Христо Недјалков, Тоде Ристо Блажески, Петар Тевдовски, Миодраг Стошиќ, Халит Куртумлус Ајтослу, Марко де Ангелис, Никола Листеш, Саед сагеди,Јован Зафировиќ, Ивко Михајловиќ, Миодраг Лазаревиќ, Мојмир Михатов, Ристо Филчевски, Татјана Алексиќ, Ленче Стоименова, Драгутин Миниќ Карло, Ненад Митиќ, Душан Старчевиќ, Нешко М. Илиќ, Елеонора Николовска, Љубомир Илиќ, Милорад Ќосиќ, Миодраг Лазаревиќ, Бошко Перински, Живко Павлов, Јован Крагујевиќ, Миленко Шарац, Чедомир Б. Шопкиќ, Горан Радосављевиќ, Данко Ившиновиќ, Дарко Жигровиќ, Иво Мијо Андриќ, Саво Мартиновиќ, Дејан Тофчевиќ, Горан Ќелиќанин, Валекс Александров, Константин Циосу и Милан Пантиќ.
Автори во Балканиум – Ви благодариме што мислите на нас.
СО БАЛКАНиУМ СОРАБОТУВААТ НАЈДОБРИТЕ.

(Васил Толески)