Nada Karadžić – Aforizmi

Објави Сатиргора

Danas su modne ikone da se prekrstiš.

Danas mrtvi najbolje žive.

Danas svi imaju svoje epizode. Zavisi od uloga.

Logika nam je rđava. Računa na pare.

U Srbiji se ulaže u strane investitore.

Категорије: Афоризми