XXXI KONKURS RISTO PEJATOVIĆ

Објави Сатиргора

– TEMA SLOBODNA
– Broj radova NEOGRANIČEN
– Za nagrade konkurišu originalni radovi i radovi štampani digitalno
– FORMAT od A4 (210 x 300mm) do A3 (300 x 420 mm)
– Štampa mora biti kvalitetna a radovi potpisani od strane autora
– Uz digitalno štampane radove obavezno poslati disk sa snimljenim radovima u obliku JPEG fajla (300 dpi)
radove slati na adresu:
JU UMJETNIČKA GALERIJA
”VITOMIR SRBLJANOVIĆ”
Trg 13. jul bb
84210 Pljevlja, Crna Gora
sa naznakom ”Za nagradu RISTO PEJATOVIĆ”
– Digitalne radove poslati na galerijapv@gmail.com
– Prispjeli radovi se ne vraćaju autorima, već organizator zadržava pravo korišćenja i objavljivanja.
– Plagijati, fotokopije i nagrađivani radovi se neće razmatrati!
– Radovi konkurišu za GRAND PRIX i dvije SPECIJALNE NAGRADE
Nagrade se dodjeljuju u Pljevljima na centralnoj svečanosti Dana humora i satire
”Vuko Bezarević”
Kontakt telefon za dodatne informacije:
+382 68 820 295