16. Конкурс за афористичара године

Објави Сатиргора

Библиотека „Љубиша Р. Ђенић“ и ове године традиционално расписује Конкурс за афористичара године.

Награђени добијају плакете Ерског кабареа и боравак у неком од хотела на Златибору и то:
1. награда – 5 дана за две особе
2. награда – продужени викенд за две особе
3. награда – викенд за две особе
Ове године афористичари шаљу до 20 објављених или необјављених афоризама, који су написани током 2023/24. године, а који нису објављени у књигама аутора. Афоризме слати електронском поштом под шифром, а решење шифре у посебном мејлу (један мејл – афоризми под шифром, други мејл – решење шифре). Обичном поштом афоризме слати у четири примерка под шифром, а решење шифре доставити у посебној коверти.

Рок за приспеће радова је 01.07.2024. године.
Комисија у саставу:
– др Слободан Симић, афористичар, председник комисије
– Нешко М. Илић, афористичар
– Зоран Богдановић, афористичар
– Љиљана Ракић, библиотекар
одлучиће се за најбољег афористичара  16. Конкурса за афористичара године.

Објављивање одлуке жирија о награђеним радовима је 26.07.2024. године, у оквиру манифестације Летњи улични ерски кабаре.  Организатор преузима право штампања књиге афоризама доспелих по објављеном конкурсу.

Адреса:
Библиотека „Љубиша Р. Ђенић“ Чајетина, Златиборска 1, 31310 Чајетина
E-мејл:
ljubisardjenic@mts.rs
Телефон:
031-3831-380