PEKO LALIČIĆ – A F O R I Z M I

Објави Сатиргора

 

Iz naše istorije bolesti jasno se vidi
koja je budala bila na čelu ešalona promena.

Da nije inspirativnih političara,
prepolovio bi se broj satiričara.

Mi smo razuman narod.
Svi se u sve razumemo.

Nismo mi šaka jada iako nas je šaka jada ojadila.

Naš mrak se od drugih razlikuje.
Uvek na videlo izbaci prljav veš.

Demokratija je civilizacijsko ostvarenje –
i skoro se svuda zavodi.

Ko god je zalutao u politiku, pronašao je pravi put.

Ambiciozan smo narod.
Svaki naš panj bi lipa da bude.

Vlasti navikloj na promašaje
narod je sigurna meta.

Mi smo velikodušan narod.
Uz jeftinu radnu snagu strancima nudimo i prodane duše.

U našem cirkusu dominiraju majmuni.
____

Категорије: Афоризми