PEKO LALIČIĆ – A F O R I Z M I

Објави Сатиргора

 

U početku beše reč.
Danas su to samo obećanja.

Tvrdoglav čovek nema većeg neprijatelja od sebe.

U laži nisu samo kratke noge.
Plitka je i pamet.

Više ništa nije isto.
Sad su druge prazne priče.

Zlo i naopako.
Zlo se uvuklo u narod, a naopako u politiku.

Kod nas je povuci-potegni najaktuelnije pitanje.

Kad emocije popiju mozak, čoveku je sve crno.
Tu je i medicina bespomoćna.

Ne mrsim konce, a u sve sam upleten.

Palima s konja na magarce samo magarci zavide.

Naši birači nisu probirači,
otuda skoro svuda protuve na vlasti.

Ko god je zalutao u politiku pronašao je
pravi put.

Kod nas ima svašta, a nema šta nema.
___