Добитници награде „РИСТО ПЕЈАТОВИЋ“

Објави Сатиргора

Добитници Grand prix награде
• 1994. – Слободан Обрадовић, Земун
• 1995. – Никола Рудић, Београд
• 1996. – Горан Ратковић , Земун
• 1997. – Дејан Миличић и Томислав Лалић, Пљевља
• 1998. – Владо Волаш, Земун
• 1999. – Борислав Станковић – Стабор, Београд
• 2000. – Горан Ћеличанин, Варварин
• 2001. – Тошо Борковић, Београд
• 2002. – Лука Лагатор, Цетиње
• 2003. – Дарко Дрљевић, Kолашин
• 2004. – Миодраг Величковић, Лесковац
• 2005. – Душан Смиљанић, Београд
• 2006. – Лазо Средановић, Радовићи-Kрашићи
• 2007. – Шпиро Радуловић, Београд
• 2008. – Тошо Борковић, Београд
• 2009. – Јован Прокопљевић, Земун
• 2010. – Сава Бабић, Лозница
• 2011. – Миланко Kаличанин, Kраљево
• 2012. – Дарко Дрљевић, Подгорица
• 2013. – Ранко Гузина, Београд
• 2014. – Вјекослав Бојат, Подгорица
• 2015. – Горан Ћеличанин, Варварин
• 2016. – Драгомир Ђукић, Подгорица
• 2017. – Југослав Влаховић, Београд
• 2018. – Јакша Влаховић, Београд
• 2019. – Вјекослав Бојат, Подгорица
• 2020. – Дарко Дрљевић, Подгорица

Добитници специјалне награде
• 1994. – Борислав Станковић (Београд), Љубомир Јанковић (Београд), Миодраг Величковић (Лесковац), Дарко Дрљевић (Подгорица)
• 1995. – Душан Лазић (Чента), Мухамед Ђерлек (Нови Пазар), Горан Ратковић (Земун)
• 1996. – Мухамед Ђерлек Маx (Нови Пазар), Драган Величковић (Београд)
• 1997. – Драган Пантовић (Београд), Слободан Обрадовић (Земун), Лука Лагатор (Цетиње)
• 1998. – Влада Kатић (Вучак), Слободан Обрадовић (Земун)
• 1999. – није додијељена
• 2000. – Ранко Гузина (Београд)
• 2001. – Горан Ратковић (Земун), Драгутин Гане Милановић (Београд)
• 2002. – Миодраг Величковић (Лесковац)
• 2003. – Слободан Срдић (Смедерево)
• 2004. – није додијељена
• 2005. – није додијељена
• 2006. – није додијељена
• 2007. – није додијељена
• 2008. – Горан Ћеличанин (Варварин), Игор Шевченко (Пљевља), Лазо Средановић (Радовићи – Kрашићи), Зоран Јошић (Цеље)
• 2009. – Дарко Дрљевић (Подгорица), Лука Лагатор (Цетиње)*
• 2010. – Југослав Влаховић (Београд), Дарко Дрљевић (Подгорица)
• 2011. – Владо Волаш (Земун), Милета Милорадовић (Kрагујевац)
• 2012. – Мухамед Ђерлек (Нови Пазар), Јакша Влаховић (Београд)
• 2013. – Милан Алашевић (Цеље), Мирко Зулић (Подгорица)
• 2014. – Милета Милорадовић (Kрагујевац), Дарко Дрљевић   (Подгорица)
• 2015. – Сава Бабић (Лозница), Лука Лагатор (Цетиње)
• 2016. – Саша Димитријевић (Ниш), Слободан Бутир (Сплит),
• 2017. – Обренић Миљан (Пљевља), Саша Димитријевић (Ниш), Јордан Поп Илиев (Скопље)
• 2018. – Решад Султановић (Сарајево), Слободан Обрадовић (Земун)
• 2019. – Миро Георгијевски (Скопље), Никола Драгаш (Панчево)
• 2020. – Тошо Борковић (Београд), Горан Дивац (Београд), (Мухамед Ђерлек Маx – Нови Пазар и Елмедин Дошло – Горажде – награде спонзора)